Chrome Silver/Spicy Orange/Sodalite Blue/Iron Grey